• Sveriges nyaste bingo
  • Chattvärdar, tävlingar & gemenskap
  • Säkert spelande & trygg betalning
En man står framför en skärmvägg med diagram och grafer. Bilden ska symbolisera någon som analyserar data om Spelpaus från undersökningen Allmänheten om spel

Spelinspektionens undersökning Allmänheten om Spel 2023 visar att allt fler väljer att använda Spelpaus. I undersökningen 2022 uppgav 1% att de utnyttjat Spelpaus för att stänga av sig från spel. 2023 hade andelen stigit till 4%.

Spelpaus är ett nationellt självavstängningsregister som infördes 2019 i samband med att den svenska spelmarknaden omreglerades. Hos Spelpaus kan man frivilligt stänga av sig från allt licensierat spel i Sverige under en begränsad period eller tills vidare (minst 12 månader). Alla spelbolag med svensk licens måste vara anslutna till Spelpaus och informera kunderna om tjänsten.

I 2023 års undersökning Allmänheten om Spel uppgav 65% av de som spelat de senaste 12 månaderna att de kände till att Spelpaus fanns. Av dessa hade 4% dessutom utnyttjat tjänsten. Det är en ökning från 2022 då 1% angav att de använt Spelpaus.

Kunskapen om Spelpaus existens var störst inom gruppen män. 72% av männen kände till Spelpaus medan endast 57% av kvinnorna kände till tjänsten. Det var även främst män som utnyttjat Spelpaus. 6% av männen svarade att de använt Spelpaus medan bara 2% av kvinnorna hade det.

Undersökningen visade också att åldersgruppen 18-29 år har störst andel personer som använt Spelpaus. I gruppen 18-29 år svarade 10% att de stängt av sig från spel via Spelpaus. I åldersgruppen 30-49 år låg andelen på 3%, samma för åldersgruppen 50-64 år. Bland de som var 65+ låg siffran på 1%.

Därför används Spelpaus

På frågan varför man valt att använda Spelpaus angav 73% att det berodde på att de upplevde att de spelade för mycket. 25% uppgav att de tröttnat på spelreklam som orsak. 2% hade använt Spelpaus på uppmaning från närstående och 5% angav annat som skäl.

Om Spelpaus

I skrivande stund är strax över 105 000 personer avstängda från spel via Spelpaus enligt deras hemsida.

För att kunna stänga av sig från Spelpaus behöver man bara kryssa i hur lång avstängningsperiod man önskar och därefter bekräfta med bankidentifikation.

Läs mer

Undersökningen Allmänheten om Spel 2023 finns att läsa eller ladda ner på Spelinspektionens webbsida.