75-bollars bingo

Detta är den vanligaste bingon i Skandinavien och USA. Det finns flera varianter bland annat klassisk bingo som spelas med en bricka som är 5×5 rutor stor och innehåller 25 slumpmässigt utvalda nummer mellan 1 och 75. I den amerikanska varianten är dock rutan i mitten av brickan redan är markerad och fungerar som en joker, vilket innebär att spelaren kan vinna på bara 4 nummer. Det finns även andra sätt att vinna på.

Längst upp på brickan syns bokstäverna bokstäverna B som i Bertil, I som i Ivar, N som i Niklas, G som i Gustav och O som i Olov. Ordet som bokstäverna bildar är alltså BINGO. Lodrätt under bokstaven B återfinns siffrorna 1-15, under bokstaven I finns siffrorna 16-30 och så vidare.

Varianter på nätet

Klassisk bingo spelas bara i en omgång och så fort en spelare har prickat in fem rutor i rad, vågrätt, diagonalt eller lodrätt, vinner denne. Det kan också hända att spelomgången avslutas trots att ingen spelare vinner, på grund av att det bestämda antalet dragningar av nummer har utförts. Det är 75 nummer som dras i varje omgång, vilket hörs på namnet. Får en spelare bingo innan alla nummer har dragits avslutas omgången.

Det finns även andra varianter på 75-bollars bingo. Här på kan du läsa mer om mönsterbingo och variantbingo. I den förstnämnda varianten ska du pricka in nummer enligt ett förmarkerat mönster på brickan. Det kan till exempel vara symmetriska mönster, bokstäver eller annat.

I variantbingo spelar du i fem omgångar, vilket ökar dina chanser att vinna på en och samma bricka. I första omgången är det en rad att pricka in, i andra omgången två rader och så vidare.

Jackpot

Sajter erbjuder ofta en jackpot när du spelar 75-bollars bingo. Hur reglerna ser ut för att vinna jackpotten kan du läsa om på respektive sajt. Oftast handlar det om att få bingo eller en fylld bricka innan ett visst antal nummer har dragits. Jackpottarna kan antingen vara fasta eller progressiva. Det kan också hända att de ingår i ett nätverk, vilket kan ge spelare på andra sajter samma chans att vinna jackpotten. Din chans att vinna jackpotten ökar ju färre spelare som deltar och summan på den brukar vara högre vid dyrare brickor.

NordicBet har till exempel sex olika rum och i varje rum erbjuds minst en jackpot, som är fast eller progressiv. Här erbjuds spel som är nätverksbaserade, men även sådana som inte är det.

Här kan du läsa fler tips för att öka dina vinstchanser när du spelar.